• A Classroom
 • Just a different perspective over this new issue
 • A Classroom
 • Just a different perspective over this new issue
 • Добредојдовте!

  Добредојдовте на официјалната страница на основното училиште „Христо Узунов“ Охрид

 • Добредојдовте!

  Добредојдовте на официјалната страница на основното училиште „Христо Узунов“ Охрид

 • Добредојдовте!

  Добредојдовте на официјалната страница на основното училиште „Христо Узунов“ Охрид

 • Добредојдовте!

  Добредојдовте на официјалната страница на основното училиште „Христо Узунов“ Охрид

Добредојдовте...

ОУ "Христо Узунов" започна со работа на 07.11.1977 год. Лоцирано е на ул. "Питу Гули" бр.127 во населбата Горна влашка маала. Распространето е на површина од 4165,45м2. Училиштето располага со:
     - 3 училници за подготвителна настава;
     - 10 училници за одделенска настава;
     - 2 простории за дневен престој;
     - 11 кабинети за предметна настава;
     - 1 современо опремен кабинет по информатика;
     - 1 просторија за Совет на родители;
     - библиотека со читална и фонд од 19 илјади книги;
     - фискултурна сала и игралиште;
     - сала за приредби и просторија за хор и оркестар;
     - кујна, трпезарија;
     - забна амбуланта.